Контакти


МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Трг Републике Српске 8
78000, Бања Лука, Република Српска
контакт особа: Горан Дракулић
Телефон: 051/332-387
Електронска пошта: goran.drakulic@poreskaupravars.org