Контакти


МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Трг Републике Српске 8
78000, Бања Лука, Република Српска
контакт особа: Горан Ђорђевић
Телефон: 051/332-323
Електронска пошта: Goran.Djordjevic@poreskaupravars.org