Систем за извјештавање и пословно обавјештавање


1.

Број осигураника по свим основама осигурања

Прикажи извјештај
2.

Регистар пореских обвезника

Прикажи извјештај
3.

Извјештај о извршеним уплатама и пријављеним обавезама

Прикажи извјештај
4.

Бројност уплатилаца доприноса и њихових запослених на задатој општини по подацима из ЈСНД-а

Прикажи извјештај
5.

Синтетика уплата

Прикажи извјештај
6.

Број пословних субјеката

Прикажи извјештај
7.

Збирни преглед пријављених непокретности на подручју општине по врсти употребе

Прикажи извјештај
8.

Преглед обавеза и уплата пореза на непокретности за град општину

Прикажи извјештај
9.

Пореска листа непокретности, проширена

Изабери пореску годину:
10.

Извјештај за мјесечну пријаву боравишне таксе

Прикажи извјештај
11.

Провјера испуњености услова са врстом занимања самосталних предузетника

Прикажи извјештај