Систем за извјештавање и пословно обавјештавање


1.

Број осигураника по свим основама осигурања

Прикажи извјештај
2.

Регистар пореских обвезника

Прикажи извјештај
3.

Извјештај о извршеним уплатама и пријављеним обавезама

Прикажи извјештај
4.

Бројност уплатилаца доприноса и њихових запослених на задатој општини по подацима из ЈСНД-а

Прикажи извјештај
5.

Синтетика уплата

Прикажи извјештај
6.

Број правних лица по називу дјелатности

Прикажи извјештај
7.

Број пословних субјеката

Прикажи извјештај
8.

Збирни преглед пријављених непокретности на подручју општине по врсти употребе

Прикажи извјештај
9.

Преглед обавеза и уплата пореза на непокретности за град општину

Прикажи извјештај
10.

Пореска листа непокретности, проширена

Изабери пореску годину: